Soms loopt je kind even vast, komt hij of zij er zelf niet uit en kun jij het als ouder niet voor hem of haar oplossen. Dan kan kindercoaching uitkomst bieden.

 

Kindercoaching is het tijdelijk begeleiden van kinderen met een hulpvraag op het gebied van opvoeding, ontwikkeling of leren. Ik laat kinderen tot bewustzijn/inzicht komen en leer hen hoe ze met lastige gevoelens of situaties om kunnen gaan.  Ik laat hen zien en voelen dat ze in staat zijn om zelf hun obstakels te overwinnen waarbij ze meer zelfvertrouwen krijgen. En natuurlijk gaan we op zoek naar de talenten en kwaliteiten om het zelfvertrouwen te vergroten.

 

Jouw kind krijgt weer controle over datgene dat een fijn leven in de weg staat!

Wanneer naar een kindercoach?

Faalangst

Faalangst is de angst om te falen. Je bent bang dat je iets niet kan. Bijna iedereen heeft hier last van in bepaalde situaties waaringepresteerd moet worden. Soms is de faalangst echter zo sterk dat het je beperkt en helemaal lamlegt. Een kindercoach kan helpen om inzicht te krijgen in de angst en effectieve copingstrategieën te ontwikkelen.

Echtscheiding ouders

Kinderen kiezen niet voor de scheiding, zij willen liever beide ouders. Een scheiding
betekent voor hen een breuk met de vertrouwde omgeving, het einde van iets heel wezenlijks. Het
gezin vormt vaak de hele wereld voor het kind. Veel kinderen ervaren in het begin dan ook heftige
emoties. En deze emoties moeten ze verwerken, een plaats geven. Een scheiding is dus eigenlijk een
rouwproces dat veel tijd vraagt, zowel voor de ouders als voor de kinderen. Een kindercoach helpt bij
dit proces.

Ingrijpende gebeurtenissen

Ingrijpende gebeurtenissen zijn er in vele soorten en maten. Het kan zijn dat er groot verdriet is omdat iemand waar je veel van houdt is overleden. Of er is een ernstig ongeluk gebeurd waardoor je angst ervaart. Maar ook angst voor de tandarts, dieren, alleen in je bed liggen, een verhuizing , een beet van een hond, je ouders die weggaan of bang in het donker zijn, zijn dingen die ervoor kunnen zorgen dat er spanning opgebouwd wordt.
Kindercoaching helpt je om de emotie minder heftig te laten zijn en te verwerken waardoor er weer vertrouwen ontstaat.

Driftbuien of veel boos (emotieregulatie)

Driftbuien horen bij de emotionele ontwikkeling van een kind en verdwijnen rond het 5 e levensjaar. Blijft jou kind vaak boos na het 5 e levensjaar? Meteen al uit school driftig en geprikkeld? Of als hij geconcentreerd een werkje moet doen? Of niets van dit alles maar vooral als hij zijn zin niet krijgt. Merk je een sterke wil naar alles willen bepalen? Boosheid is een uitingsvorm van een onderliggende behoefte waar niet aan wordt voldaan. Tijdens de coachingsessies gaan we op zoek naar deze behoefte, krijgt het kind inzicht en vaardigheden aangereikt

Piekeren/vol hoofd

Een vol hoofd is een hoofd waar eigenlijk niets meer in kan. Een hoofd kan vol zitten met van alles. Van verkoudheid, zorgen (gedachten, piekeren), prikkels of gewoon moe zijn. Sommige hoofden zijn sneller vol dan anderen. Vooral hoofden die ook gevoeliger zijn voor prikkels vanuit de zintuigen. Bijvoorbeeld voor geluiden of beelden. Ze kunnen de informatie dan niet meer goed verwerken. De wegen lopen vol. Er zijn allerlei oefeningen om je kind te leren pijlen wanneer zijn/haar hoofd vol loopt. Ook om daar mee om te gaan door zelf oefeningen te doen om je hoofd rustiger te krijgen. Als kindercoach kan ik jouw kind hierbij helpen.

HSP (Highly Sensitive Person) ofwel hooggevoeligheid

HSP staat voor Highly Sensitive Person en komt voort uit wetenschappelijk onderzoek van Elaine Aron, een Amerikaanse wetenschapper. Het is geen stoornis maar een aangeboren karaktereigenschap. Uit haar onderzoek blijkt dat HSP’ers dieper informatie verwerken en zintuigen meer oppikken.

Hooggevoelige of hoogsensitieve kinderen hebben moeite met het verwerken van prikkels. Vaak wordt gedacht dat deze kinderen angstig of lastig zijn, maar in werkelijkheid zijn ze gevoeliger en denken ze langer over dingen na. Vaak zijn deze kinderen creatief, slim en vroeg wijs. Ze hebben meer tijd nodig om alles wat ze zien, horen of voelen te verwerken. Een hoogsensitief kind raakt makkelijk overspoeld door emoties.

Symptomen van hooggevoeligheid zijn: Prikkelgevoelig en opmerkzaam, nieuwsgierig en bedachtzaam, gevoelig voor stemmingen van anderen, intens en intuïtief, perfectionistisch, moeite met verrassingen en veranderingen. Als kindercoach begeleid ik kinderen om inzicht te krijgen in hun hooggevoeligheid en de vaardigheden om hier goed mee om te gaan. Ze gaan hun hooggevoeligheid niet als belemmering ervaren maar als een kracht.

Perfectionisme

Je kind is kritisch op zichzelf, het moet altijd beter. Je kind geniet niet van wat goed is en kijkt naar wat er niet goed is. Je kind wil net zo goed presteren als anderen en vergelijkt zich met de besten. Je kind is teleurgesteld of van slag als het een ander resultaat heeft dan gehoopt. Perfectionisme komt vooral voort uit angst en het kan je hele leven beheersen. In je onderbewuste ben je bang dat als iets niet goed genoeg is, jij niet goed genoeg bent. Het is de angst voor falen die je onzeker maakt. Als perfectionist wil je graag de controle houden. Tijdens de kindercoaching ga ik, samen met jouw kind, op zoek naar de kern van zijn/haar perfectionisme en krijgt jouw kind inzicht in zijn angst en de gevolgen daarvan. Jouw kind leert kijken naar zijn/haar kwaliteiten en krijgt nieuwe mogelijkheden aangereikt om minder kritisch te zijn en meer zelfvertrouwen te ontwikkelen.

Rouwverwerking

Het kan gebeuren dat je kind een belangrijk persoon verliest in het leven. Daar komen veel emoties bij kijken. Niet alleen van het kind zelf maar ook van mensen in de omgeving. Kinderen die rouwen staan voor twee uitdagingen: omgaan met hun emoties en gevoelens over het verlies en wennen aan de veranderingen in hun leven die het gevolg zijn van het overlijden van een dierbare. Intussen moeten ze ook doorgaan met hun eigen groei en ontwikkeling. Alle kinderen merken na het overlijden van een dierbare dat er iets ergs gebeurd is. Als kindercoach begeleid ik
kinderen bij het rouwproces zodat gevoelens verwerkt kunnen worden en een plek krijgen. Tevens krijgt jouw kind de voedende aandacht die het zo nodig heeft in deze intense periode.

Concentratieproblemen

Een kind met concentratieproblemen kan moeilijk zijn aandacht bij een taak houden of langere tijd met een opdracht bezig zijn. Meer symptomen zijn: vergeetachtigheid, chaotisch, dromerigheid gedurende de dag, gevoel van afwezigheid, met allerlei dingen tegelijkertijd bezig zijn, jezelf verliezen in details en het overzicht kwijtraken, snel afgeleid door externe prikkels of gedachtes. Een kindercoach leert een kind verschillende mogelijkheden om de concentratie te verbeteren en meer rust te vinden.

Pesten of gepest worden

Pesten is een stelselmatige vorm van agressie, waarbij één of meerdere kinderen proberen om een ander fysiek, verbaal of psychologisch schade toe te brengen. Hierbij is de macht tussen de pester en het slachtoffer ongelijk verdeeld. Ook cyberpesten (pesten via social media of andere digitale kanalen) valt hieronder, zoals het verspreiden van foto’s, filmpjes of roddels via internet. Pesten komt vaak voor en heeft een grote, negatieve impact op het kind. Kinderen gaan meestal pesten omdat ze zelf onzeker zijn. Ook kan het zijn dat een kind door te pesten z’n eigen nare gevoelens afreageert op een ander. Als kindercoach help ik kinderen die gepest worden om weerbaarder te worden, zowel fysiek als mentaal. Bij kinderen die zelf pesten ga ik op zoek naar de onderliggende oorzaak en die gaan we vervolgens transformeren.

Onzekerheid

Onzekerheid bij kinderen kan opvallen doordat ze zichzelf constant
negatief vergelijken met een broertje, zusje of leeftijdsgenootje. Is jouw kind verlegen, stil en teruggetrokken? Of juist snel gefrustreerd en boos? Vraagt je kind veel bevestiging of praat hij of zij negatief over zichzelf? Dan is er een grote kans dat jouw kind last heeft van onzekerheid. Samen met jouw kind, ga ik op zoek naar de kern van zijn/haar onzekerheid en kijken we wat nodig is om deze aan te pakken. Tevens gaan we op zoek naar talenten en kwaliteiten om het zelfvertrouwen te vergroten.

Spanning/stress

Kinderen die ongezonde stress ervaren, ontwikkelen vaak negatieve gedachten. Deze negatieve gedachten richten zich op anderen, maar zijn vaak ook gericht op zichzelf en op de eigen (verminderde) kwaliteiten. Tegelijkertijd kan er een veranderingen in het gedrag ontstaan. Prikkelbaarheid kan snel leiden tot conflicten. Wat wij kunnen zien als moeilijk of vervelend gedrag is vaak een signaal van stress. Bijvoorbeeld als je kind boos of geïrriteerd is, of agressief. Eigenlijk zijn dit signalen dat je kind jouw hulp nodig heeft. Maar ook gedrag zoals somber zijn, zich terugtrekken of huilerig zijn kunnen signalen van stress zijn. Als kindercoach brengen we de oorzaken van deze stress in beeld en leer ik jouw kind om zelf te dealen met deze spanning. Als mindfulnesstrainer heb ik vele mogelijkheden om jouw kind hierbij te begeleiden.

Problematiek gerelateerd aan ADHD, ADD of ASS (Autisme Spectrum Stoornis)

Problematiek gerelateerd aan ADHD,ADD of ASS Bij ADHD heeft uw kind concentratieproblemen en moeite met opletten. Ook is uw kind drukker en doet het vaker dingen zonder na te denken dan andere kinderen die even oud zijn. Bij ADHD is sprake van een aandachttekortstoornis met hyperactiviteit. Bij ADD heeft uw kind een aandachttekortstoornis zonder de hyperactiviteit. Bij ASS
(Autisme Spectrum Stoornis) heeft een kind moeite met veranderingen, weinig interesse in andere mensen, maakt weinig oogcontact, heeft beperkte interessegebieden, is opvallend overgevoelig of ondergevoelig voor prikkels, houdt zich sterk vast aan regels en vindt het lastig vriendschappen aan te gaan of onderhouden. Ik heb jarenlang gewerkt met kinderen met deze problematieken en als kindercoach kan ik uw kind begeleiden bij alle symptomen die hieruit voortkomen.

Lichamelijke klachten zoals hoofdpijn of buikpijn (niet medisch)

Wanneer uw kind onverklaarbare, niet-medische pijnen heeft, zit daar meestal somberheid of stress achter. Psychische invloeden en stress kunnen de oorzaak zijn voor buikpijn. Kinderen krijgen vaak buikpijn en diarree als ze weten dat er iets spannends gaat gebeuren. Een kind kan bijvoorbeeld buikpijn krijgen doordat hij gepest wordt of als zijn ouders gaan scheiden. Soms is het (nog) niet helemaal duidelijk waar de buikpijn vandaan komt en ga ik samen met jullie als ouders en jullie kind op zoek naar de oorzaak. Vervolgens pakken we de kern aan zodat jullie kind weer verder kan, zonder pijnen.

Angsten of somberheid

ervaren leren kinderen te leven met het gegeven dat ze bang kunnen zijn. Maar het kan ook zijn dat je kind heel vaak bang is, of te hoge niveaus of een extreme vorm van angst ervaart ook als er eigenlijk geen gevaar dreigt. Hij durft misschien niet meer naar buiten of kan niet slapen door de angst, en krijgt dit hevige bange gevoel steeds opnieuw. Bij somberheid heeft je kind een rotgevoel, is hij/zij chagrijnig, vaak moe of snel boos. Daarnaast slaapt je kind slecht; zowel inslapen als doorslapen is lastig. Een kindercoach leert kinderen inzicht te krijgen in hun angst of somberheid en begeleid je kind bij het hanteren van copingstrategieën.

Leermoeilijkheden

Het leerproces bij kinderen en jongeren verloopt niet altijd zonder problemen. Tienduizenden kinderen/jongeren in ons land hebben problemen met leren. Zowel van buitenaf als van binnenuit kunnen er zich verschillende hindernissen aandienen waardoor er niet volledig “uit komt wat er in zit”. De term leerproblematiek verwijst naar het onvermogen om zich bepaalde kennis binnen een redelijke tijd eigen te maken. Leerproblematiek kan zich in diverse vormen aandienen. Grofweg hebben we te maken met informatieverwerkingsmoeilijkheden, planning- en organisatiemoeilijkheden en aandachtregulatiemoeilijkheden. Een kindercoach kan helpen de leermoeilijkheden te verminderen of op te lossen door, samen met jouw kind verschillende mogelijkheden te onderzoeken om hiermee om te gaan.

Ziekte binnen het gezin

Ieder kind/jongere gaat op zijn/haar eigen manier om met ziekte van zichzelf of een gezinslid. Daarom zal de begeleiding die ik bied op maat zijn, aangepast op de leeftijd en de situatie en vooral passend bij het kind/de jongere. De begeleiding zal gericht zijn op het omgaan en
verwerken van het hebben van een ziekte of van de ziekte van het gezinslid.

Coachingtraject

 

Een coach-traject is laagdrempelig, kortdurend, oplossingsgericht en altijd op maat!

 

Het traject begint bij een gratis, telefonische kennismaking van circa 20 min waarin we de hulpvraag bespreken en ik kan aangeven of deze vraag passend is binnen mijn praktijk. Dan plannen we een intakegesprek dat, naar keuze, plaats kan vinden bij jullie thuis of in mijn praktijk. In dit gesprek gaan we dieper in op de hulpvraag en stellen we haalbare doelen voor het traject. De coaching vindt plaats in mijn praktijk aan huis in Engelen.

 

Hoeveel sessie er nodig zijn, is afhankelijk van de hulpvraag en hoe snel jouw kind het oppakt. Gemiddeld ligt het aantal tussen 5-7 sessies.